Colombia

Ngành Công nghiệp đóng tàu Colombia đạt được những tiến bộ trong việc bảo vệ các di sản hàng hải
Tàu nghiên cứu khoa học biển ARC Simón Bolívar sẽ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ở các vùng biển và đại dương ở Colombia và có khả năng di chuyển ở vùng biển Nam Cực, góp phần tìm hiểu về tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu và bảo vệ các di sản kinh tế và thiên nhiên.