công tác bảo vệ rừng

Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo đợt 3 cho công tác bảo vệ rừng tại huyện Mường Lát
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3183/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát đợt 3.