Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo đợt 3 cho công tác bảo vệ rừng tại huyện Mường Lát

Minh Trang|24/09/2022 18:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3183/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát đợt 3.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng, trên cơ sở đề nghị của tỉnh Thanh Hóa, ngày 13/9, Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 568/QĐ-TCDT giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa thực hiện xuất cấp 404,455 tấn gạo dự trữ quốc gia cho huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (đợt 3 năm 2022). Thời gian hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 25/9/2022.

Để bảo đảm xuất cấp gạo hỗ trợ địa phương theo đúng quy định về xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hiện hành, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Mường Lát lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo để tổ chức giao nhận gạo.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm việc giao, nhận gạo hỗ trợ địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15316/BTC-TCDT ngày 14/12/2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triẻn rừng và Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Đồng thời, Tổng cục DTNN yêu cầu Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho địa phương kịp thời, đảm bảo gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho địa phương đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời giao gạo tới tay người dân theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, trong đó đề nghị địa phương sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ gạo đảm bảo đúng đối tượng, định mức, quản lý sử dụng số gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ chặt chẽ theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định về quản lý, giao nhận gạo dự trữ quốc gia hiện hành.

ho-tro-gao.jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, tổng số được hỗ trợ 2.886 hộ/15.153 khẩu (bao gồm số khẩu học sinh học kỳ II năm học 2021-2022 để nghị cấp tháng 6 năm 2022: 947 khẩu). Diện tích bảo vệ, nhận khoán bảo vệ rừng tự nhiên được hỗ trợ là 20.025 ha. Diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng trồng: 186 ha. Tổng số gạo thực hiện hỗ trợ đợt 3 năm 2022 (từ tháng 5 đến tháng 6): 404.455 kg.

Chất lượng gạo: Theo tiêu chuẩn dự trữ quốc gia. Thời gian hoàn thành việc giao, nhận gạo xong trước ngày 25/9/2022.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ và theo đúng văn bản hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các quy định hiện hành.

Yêu cầu UBND huyện Mường Lát lập kế hoạch phân bổ tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng định mức, không trùng lắp với các chính sách khác và đúng các quy định Nhà nước hiện hành.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo đợt 3 cho công tác bảo vệ rừng tại huyện Mường Lát