công trình nước sạch

Phú Yên: Người dân thiếu nước sinh hoạt bên cạnh công trình nước sạch hàng chục tỷ đồng
Tại thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên, các công trình cấp nước sạch tập trung trị giá hàng chục tỷ đồng được xây dựng và chuyển giao cho UBND các xã. Nhưng tồn tại nhiều bất cập trong vận hành, quản lý khiến hàng nghìn người dân không có nước sạch để sử dụng.