Công ty dệt 10/10 hoạt động gây ô nhiễm: Phát hiện những vi phạm “khủng”

Moitruong.net.vn

Gia Lâm (Tp. Hà Nội)

Bài 3:

(Moitruong.net.vn) – Không xây lắp công trình xử lý môi trường, không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo định kỳ, chuyển giao, bán chất thải nguy hại không có giấy phép, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật,… đó là những vi phạm “khủng” của công ty dệt 10/10 mà Phóng viên  Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống -Moitruong.net.vn đã thu thập được.

Untitled1

Công ty dệt 10/10 tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội

Theo biên bản kết luận kiểm tra của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường(C49) ngày 22/12/2016 đối với Công ty cổ phần dệt 10/10 mà phóng viên có được. Qua đó rất nhiều sai phạm “khủng” trong quá trình hoạt động mà công ty mắc phải. Dưới đây, chúng tôi xin “điểm mặt chỉ tên” những vi phạm của Công ty dệt 10/10 mà cơ quan kiểm tra kết luận.

IMG_20170328_121600 IMG_20170328_121750

Kết luận kiểm tra của C49 nêu rõ những sai phạm của Công ty Dệt 10/10. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty gọi điện cho phóng viên nói là không có sai phạm gì, các giấy tờ về môi trường đều làm tốt hết? 

Tại cơ sở số 9/253 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công ty đã không xây lắp công trình xử lý môi trường như đã cam kết trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trước đó (không xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất và hệ thống xử lý khí thải từ nhà máy văng sấy theo nội dung bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường).

Toàn bộ hệ thống nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt của công ty được thu gom vào các cống thoát nước mặt nối trực tiếp với hệ thống cống chung của thành phố mà không qua bất kỳ một quy trình xử lý nước thải nào.

Đặc biệt, tại phân xưởng văng sấy, còn phát sinh nước thải từ quá trình vệ sinh máng chứa hóa chất chứa nhiều cặn hóa chất màu trắng có thể cũng được xả thẳng vào hệ thống thoát nước của Công ty.

Bên cạnh đó, tại cơ sở II, địa chỉ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nối tiếp sai phạm tại cơ sở Minh Khai, Công ty tiếp tục sai phạm khi không xây lắp đúng, vận hành không đúng với công trình xử lý môi trường như đã cam kết trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt (lắp đặt đường ống bằng cao su mềm nối từ bể thu gom nước thải tới hồ chứa nước thải sau xử lý, đường ống này không có trong thiết kế của hệ thống xử lý nước thải trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt).

Công ty dệt 10/10 đã không đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại theo đúng quy định, điều này đã được quy định rõ tại Điểm A, Khoản 4, Điều 21 Nghị định số 179/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chưa dừng lại, công ty còn chuyển giao, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép quản lý chất thải nguy hại đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, từ 600 kg đến dưới 2.000 kg đối với chất thải nguy hại có chứa các thành phần nguy hại khác.

Cụ thể, Công ty đã bán 1.150 kg thùng phuy sắt đựng dầu và thùng phuy nhựa đựng hóa chất đã qua sử dụng cho Công ty TNHH XNK Cường Thịnh.

Căn cứ kết quả kiểm định môi trường số 200B/KQ – C49 (TTKĐ) ngày 9/9/2016 của mẫu nước thải sản xuất tại cơ sở Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, đối chiếu với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, với Kp = 0,9; Kf = 1,0; xác định có hai chỉ tiêu vượt quy chuẩn về chất thải: BOD5 vượt 3,26 lần, COD vượt 2,55 lần.

Xả thải có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kĩ thuật về chất thải từ 2 đến dưới 5 lần (chỉ tiêu BOD5), trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m3/ngày (24 giờ) đến dưới 40m3/ngày (24 giờ).

Xả thải có thêm một thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 đến dưới 5 lần (chỉ tiêu COD), trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m3/ngày (24 giờ) đến dưới 40m3/ngày (24 giờ).

Bên cạnh đó, cả hai cơ sở Minh Khai và Cổ Bi đều không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo quy định, Điểm A, Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 179/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

IMG_20170328_121756

Kết luận sai phạm tại cở sở 2 của Công ty dệt 10/10 tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

Tại cả 2 địa chỉ, Công ty đều không có Giấy phép khai thác nước ngầm, điều này đã vi phạm quy định tại Luật Tài nguyên nước và Điều 6, Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Từ những sai phạm “khủng” nói trên, Cục Cảnh sát Môi trường đã yêu cầu Công ty Cổ phần dệt 10/10 dừng ngay việc xả thải vượt quá quy chuẩn cho phép ra môi trường, không chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị không có chức năng thực hiện đúng và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Với những vi phạm “khủng” mà công ty dệt 10/10 mắc phải, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường(C49) đã gửi kết quả thanh kiểm tra công ty dệt 10/10 vi phạm trong quá trình hoạt động tới UBND Tp. Hà Nội để ra quyết định xử phạt.

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn  sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp tới quý bạn đọc trong bài tiếp theo.

Hải Phong – Diệp Bắc