Cụm đô thị vùng bằng sông Hồng năm 2020

Xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường
Moitruong.net.vn – Đồng bằng sông Hồng đẩy mạnh phát triển đô thị tăng trưởng xanh, nâng cao nhận thức của người dân xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp, xây dựng đô thị thông minh.