cúm gia cầm

Chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm xâm nhập vào Việt Nam, lây nhiễm sang người
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống cúm gia cầm lây sang người.