cúm gia cầm

Bùng phát dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất tại Mỹ và châu Âu
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa công bố số liệu cho thấy cúm gia cầm đã làm chết 50,54 triệu con gia cầm ở nước này trong năm nay.