Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường được quy định như thế nào?

Minh Lâm|12/11/2023 00:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT quy định về việc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT; không điều chỉnh đối với thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT.

quan-trac.jpg
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT ngày 30/10/2023 quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT.

Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT quy định về việc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT; không điều chỉnh đối với thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT.

Nguyên tắc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT tuân thủ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT; quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP, tại các Điều 5, 23, 45 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước; cung cấp dữ liệu mở quan trắc TN&MT tuân thủ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

Dữ liệu danh mục dùng chung quan trắc TN&MT phải được kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu với hệ thống danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan Nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam; tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; các quy định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu; quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân; phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Cơ sở dữ liệu quan trắc TN&MT bao gồm: cơ sở dữ liệu quan trắc TN&MT quốc gia; cơ sở dữ liệu quan trắc TN&MT lĩnh vực; cơ sở dữ liệu quan trắc TN&MT bộ, ngành; cơ sở dữ liệu quan trắc TN&MT cấp tỉnh; cơ sở dữ liệu quan trắc TN&MT của tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; cơ sở dữ liệu mở quan trắc tài TN&MT.

Tổ chức, cá nhân được quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT theo quy định.

Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường được quy định như thế nào?