Đà Nẵng nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành

Gia Hân|14/04/2022 11:30

Moitruong.net.vn – Các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo tổ chức, hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 1784/UBND-NC ngày 7-4-2022 yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tổ chức, hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Đội PCCC chuyên ngành Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng – Petrolimex Đà Nẵng

Cụ thể, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tổ chức rà soát và chỉ đạo UBND cấp xã, phường thành lập và duy trì hoạt động của Đội Dân phòng.

Đồng thời, bố trí kinh phí đầu tư trang bị phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho lực lượng Dân phòng theo quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm thành lập và duy trì hoạt động Đội PCCC chuyên ngành.

Đối với các dự án, cơ sở thành lập mới phải chấp hành nghiêm việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành và trang bị phương tiện theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA và TCVN 3890; đồng thời chỉ cấp phép đầu tư, đưa vào hoạt động các dự án, công trình khi đã đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành. Khi lập đồ án quy hoạch xây dựng mới hoặc điều chỉnh các khu chức năng theo Luật Quy hoạch phải tuân thủ các yêu cầu về giải pháp PCCC quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định số 136/2020/NĐ- CP và bảo đảm các cơ quan có thẩm quyền chỉ phê duyệt đồ án khi đã có văn bản góp ý của cơ quan Cảnh sát PCCC. Các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của khu vực đô thị và các khu chức năng phải được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC theo quy định về PCCC.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC đối với các nội dung nêu trên.

Gia Hân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành