Đan Phượng

Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết phân bố tại 30/30 quận, huyện; 564/579 xã, phường, thị trấn, với số mắc ghi nhận tại các huyện ngoại thành chiếm 58,1%, nội thành chiếm 41,9%.