Đề nghị cho phép thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản từ 1/8/2024

Mai Hạ|14/06/2024 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng; đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ban hành các văn bản hướng dẫn bảo đảm chất lượng, tiến độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi hành luật từ ngày 1/8/2024.

Chiều 13/6, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 34, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp của UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

14-qh-tc.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại Phiên họp, UBTVQH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Phiên họp cũng nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh làm rõ thêm một số nội dung để Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng sớm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi cho người có đất bị thu hồi, thúc đẩy sự tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, kiểm soát chặt chẽ việc phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại đối với việc quản lý, vận hành nhà chung cư…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng phát biểu bổ sung một số quan điểm về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất của tổ chức, cá nhân; đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; bảo đảm việc kinh doanh bất động sản, thực hiện chính sách nhà ở toàn diện, công khai, minh bạch, chặt chẽ, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả…

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận nội dung Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, UBTVQH đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy nhanh hiệu lực thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng; Chính phủ đã rất nỗ lực để xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Ủy ban Kinh tế đã rất trách nhiệm, khách quan và toàn diện để thực hiện thẩm tra và chỉ ra nhiều vấn đề phải thực hiện nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án luật; đồng thời, thể hiện quan điểm ủng hộ chủ trương để 4 luật sớm đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Chính phủ và các bộ, ngành cũng đã giải trình các điểm có liên quan theo yêu cầu của cơ quan thẩm tra với tinh thần hết sức cầu thị và bổ sung các tài liệu cần thiết để tiếp tục phục vụ cho quá trình thẩm tra.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, qua thảo luận và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ban hành các văn bản hướng dẫn bảo đảm chất lượng, tiến độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi hành luật từ ngày 1/8/2024. Rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, không chồng chéo, mâu thuẫn trong nội tại của từng luật, giữa các luật và hệ thống pháp luật. Nhận diện rõ, đầy đủ rủi ro, thách thức, hệ quả tiêu cực của việc điều chỉnh thời gian, hiệu lực và điều khoản chuyển tiếp của các luật để có giải pháp kiểm soát và khắc phục.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện trước Quốc hội và Nhân dân về hiệu quả của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp của các luật như thuyết minh trong Tờ trình của Chính phủ. Không tạo khoảng trống pháp luật, pháp lý hoặc để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, hợp thức hóa các sai phạm, lợi ích nhóm. Không gây vướng mắc, ách tắc, khó khăn cho các địa phương, người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển. Không tạo ra hiệu ứng pháp lý tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng chịu tác động, môi trường đầu tư kinh doanh, quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, tổ chức tín dụng dẫn đến phản ứng xã hội, khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngoài các nội dung nêu trên, UBTVQH còn tham gia một số ý kiến cụ thể; đề nghị, Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của UBTVQH và ý kiến của các cơ quan thẩm tra hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo luật trình UBTVQH, Quốc hội.

Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật và các cơ quan liên quan thẩm tra chính thức trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Bảy theo thủ tục rút gọn.

14-qh-ttm.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội xây dựng báo cáo Quốc hội việc điều chỉnh chương trình kỳ họp, bố trí thời gian trình bày trước Quốc hội, thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua dự án Luật cho phù hợp và đúng quy định.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và 02 dự án luật, nghị quyết mới được Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, là: dự án luật sửa 4 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng) và Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Trên cơ sở ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội xem xét, bố trí cụ thể trong chương trình đợt 2 của Kỳ họp để báo cáo Quốc hội quyết định việc điều chỉnh chương trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã đã xem xét 03 nội dung thuộc thẩm quyền gồm: Xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xem xét Tờ trình số 173 ngày 23/4/2024 của Chính phủ về điều chỉnh Nghị quyết số 273 ngày 11/7/2022 của UBTVQH về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở tờ trình, báo cáo thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các Ủy ban của Quốc hội chủ trì nội dung tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, tập trung cao độ để tiếp thu, chỉnh sửa toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của các dự thảo luật, nghị quyết để bảo đảm chất lượng cao nhất khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV có khối lượng nội dung về công tác lập pháp rất nhiều, nhiều nhất tại một Kỳ họp kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan liên quan tập trung, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị cho phép thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản từ 1/8/2024