Đến năm 2025, phát triển du lịch Hà Nội cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Moitruong.net.vn

– UBND thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện 6 giải pháp và 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phấn đấu đến năm 2025, phát triển du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 đón từ 35-39 triệu lượt khách du lịch, trong đó từ 8-9 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 151.000 tỷ đồng.

Đến năm 2030, Hà Nội dự kiến đón 48-49 triệu lượt khách du lịch, trong đó có từ 13-14 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 270.000-300.000 tỷ đồng.

Đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Hà Nội. 

Mục tiêu này được đưa ra trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành ngày 30/9. Hà Nội phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyên nghiệp, có chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành và lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, Hà Nội chủ động nắm bắt xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế, áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn lực du lịch chất lượng cao làm nhân tố đột phá để phát triển du lịch.

UBND thành phố giao Sở Du lịch Hà Nội là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch trên; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch… Thành phố tiếp tục thu hút mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đảm bảo chất lượng cao, đồng bộ, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu di tích Hoàng thành Thăng Long; dự án bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc; dự án tôn tạo và phát huy giá trị di tích Làng cổ Đường Lâm… được đẩy nhanh thủ tục đầu tư.

Thành phố đã có cơ chế khuyến khích, thu hút đầu tư các dự án trung tâm mua sắm dành cho khách du lịch, dự án điểm trung chuyển khách phục vụ du lịch, dự án khách sạn-trường học nhằm bổ sung nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao thời gian tới.

Minh Châu