di dời

Thanh Hóa phê duyệt đề án di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, đô thị
Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND về việc di dời hàng trăm cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị, khu dân cư đến năm 2030.