dịch covid-19 tại Bắc Ninh

Tình hình dịch covid-19 tại Bắc Ninh đã được khống chế, không phát sinh ổ dịch mới
Moitruong.net.vn – Theo Báo cáo về Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhìn chung tình hình dịch tại địa phương đã được khống chế, không phát sinh ổ dịch mới.