dịch vụ môi trường

Điện Biên: Hơn 92 tỷ đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng
Gần 1.000 lượt chủ rừng là cá nhân và cộng đồng ở huyện Tuần Giáo (Điện Biên) được chi trả với tổng số tiền lên đến 92,5 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2023.