điện gió

Việt Nam sẽ phát triển 7 GW điện gió ngoài khơi đến năm 2030
Ngày 22/7, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức cuộc họp tham vấn (trực tiếp và trực tuyến) kinh nghiệm các bên nhằm khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi.