điện gió

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nguyện vọng cháy bỏng là tạo được bước đột phá trong phát triển quan hệ thương mại song phương
Gặp mặt cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nguyện vọng cháy bỏng của cả hai nước là tạo được bước đột phá trong phát triển quan hệ thương mại song phương. Hiện nay, trao đổi thương mại song phương Việt Nam – Lào mới chỉ đạt khoảng hơn 1 tỷ USD, đầu tư khoảng 5 tỉ USD nhưng chưa có dự án mang tính chất động lực, nhiều dự án còn khó khăn trong quá trình triển khai.