đổ trộm

Thái Nguyên: Phát hiện tình trạng đổ trộm xác động vật ở bãi rác Phúc Thành
Bãi rác Phúc Thành thuộc địa phận xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Bãi rác là nơi thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.