Dự báo thời tiết ngày 24/11/2022

Trân Đức|24/11/2022 08:50

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

VIDEO: Dự báo thời tiết ngày 24/11/2022
Bài liên quan
  • Biến đổi khí hậu và những thích ứng để phát triển bền vững đất nước
    Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH). Thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị và được Đảng ta xác định là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 24/11/2022