Giảm 10% mức thu phí trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm

Moitruong.net.vn

– Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID– 19, Bộ Tài chính ban hành quyết định mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm còn 90% so với hiện hành.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho hay, nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID– 19, ngày 12/8/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ảnh minh họa

Theo đó, kể từngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, các loại phí thẩm định như: Cấp phép lưu hành, cấp giấy chứng nhận, điều kiện hành nghề, kinh doanh… (theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC) thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với hiện hành.

Bên cạnh đó, trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định của Chính phủ thì được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016, còn lại nộp 30% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2020.

Từ ngày 1/1/2021, các loại phí trên sẽ quay lại mức cũ đã được áp dụng theo quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư 279/2016/TT-BTC.

Trung Anh