an toàn vệ sinh thực phẩm

Lập 5 đoàn liên ngành Trung ương kiểm tra về an toàn thực phẩm
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 có chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” diễn ra từ ngày 15-4 đến 15-5 trên phạm vi toàn quốc. Dịp này, 5 đoàn kiểm tra liên ngành trung ương được thành lập, tiến hành kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố.