gió lơn

Chìm sà lan ngoài biển, 3 người được cứu, 4 thuyền viên mất tích
Đang hành trình trên vùng biển Bình Thuận thì gặp sóng to, gió lớn khiến 2 sà lan LA-05923 và LA-05922 bị đánh chìm. 3 thuyền viên sà lan LA-05922 may mắn được tàu SUPER DONG PHÚ QUÝ I cứu vớt. 4 thuyền viên sà lan LA-05923 chưa tìm thấy.