gió lơn

Tạm ngừng hoạt động tàu phà đi, đến Phú Quốc
Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang quyết định tạm ngừng hoạt động các tàu phà, cao tốc đi và đến Phú Quốc sau khi có bản tin dự báo thời tiết cho thấy khả năng gió trên vùng biển Kiên Giang giật cấp 7, cấp 8.