giờ trái đất

Phú Yên ban hành kế hoạch hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.