Google

Thủ tướng thúc đẩy Apple, Boeing, Google mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam
Tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới, gồm Apple, Boeing, Google và Siemens Healthineers, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp mở rộng hợp tác, đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất để tăng cường sức cạnh tranh và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu,…