Hà Giang: 63 điểm mỏ khoáng sản sẽ được tổ chức đấu giá quyền khai thác

Hồng Trang|09/06/2024 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 678 phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo Quyết định số 678, có 63 điểm mỏ trên địa bàn 11 huyện, thành phố gồm: Đá vôi 26 điểm mỏ; cát, sỏi 34 điểm mỏ; đất sét 2 điểm mỏ và cát kết 1 mỏ sẽ được tổ chức đấu giá quyền khai thác.

Mục đích của việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản để làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, sự công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Đồng thời nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn, đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

mo-khoang-san.jpg
Khu vực điểm mỏ đá vôi thôn Thanh Long, xã Thanh Vân (Quản Bạ) nằm trong danh mục đấu giá quyền khai thác

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức được giao nhiệm vụ liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản; các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Minh bạch, công khai, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. Thời gian thực hiện: Tổ chức đấu giá trong năm 2024 và chia thành 3 đợt. Nếu trong năm 2024 chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản hết các khu vực mỏ đã được phê duyệt trong Kế hoạch này thì khu vực mỏ còn lại sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang: 63 điểm mỏ khoáng sản sẽ được tổ chức đấu giá quyền khai thác