Hà Nội: 100% người dân được sử dụng nước sạch vào năm 2020

Moitruong.net.vn

– Năm 2020, Hà Nội tăng cường nhiều giải pháp trong việc đầu tư, xây dựng, đôn đốc tiến độ các dự án về nước sạch được đặc biệt quan tâm và phấn đấu 100% người dân được sử dụng nước sạch.

Những năm qua, công tác cấp nước sạch được Hà Nội đặc biệt quan tâm, các dự án đầu tư về nước sạch được đẩy nhanh tiến độ và đã đạt được những kết quả khả quan.

Theo ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, trong các năm 2018 – 2019, đã có 4 dự án cấp nguồn hoàn thành, nâng tổng công suất nguồn cấp nước từ các nhà máy nước tập trung trên địa bàn thành phố đạt khoảng 1.520.000 m3/ngđ.

100% người dân ở cả khu vực đô thị và nông thôn sẽ được sử dụng nước sạch vào năm 2020, Ảnh: LĐTĐ

Như vậy, với tổng nguồn cấp hiện nay là cơ bản đảm bảo đủ nguồn nước sạch cung cấp cho nhân dân. Hiện, tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch khu vực nội thành đạt xấp xỉ 100%, khu vực nông thôn đạt 75% vượt mức kế hoạch là 69%.

Đặc biệt, một số thời gian cao điểm đầu hè 2019 , hệ thống nước sạch của thành phố vẫn đảm bảo cung ứng nhu cầu dùng nước tăng lên khoảng 1.160.000 m3/ngđ, những khu vực thường thiếu nước vào mùa hè các năm trước nay đã đảm bảo đủ nhu cầu.

Trong thời gian tới, thực hiện nhiệm vụ triển khai quy hoạch cấp nước đã được điều chỉnh, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch ưu tiên. Trong đó, sẽ đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án phát triển nguồn tập trung và các dự án phát triển mạng cấp nước để đảm bảo nước sạch trên địa bàn đạt 100% đối với cả hai khu vực là đô thị và nông thôn.

Hoài Thu (T/h)