Hà Nội: Bổ sung phương án, tập trung cao độ tổ chức bầu cử thành công, an toàn

Moitruong.net.vn

– Mới đây, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Công điện số 09/CĐ-CTUBND về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử thành công, an toàn, đúng luật, thực sự là Ngày hội của toàn dân khi từ nay đến Ngày Bầu cử 23/5/2021 chỉ còn ít ngày nữa, trong khi đó tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Công điện nêu rõ, Sở Y tế thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19, kịp thời bổ sung phương án ứng phó các tình huống trong phòng chống dịch bệnh phục vụ cuộc bầu cử, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử các quận, huyện, thị xã, đặc biệt tại các điểm khu vực cách ly, phong tỏa.

Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa công tác tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ đi bỏ phiếu của cử tri; gắn công tác tuyên truyền bầu cử với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phải hợp với Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao) tạo điều kiện, hỗ trợ, hướng dẫn phóng viên, báo chí nước ngoài dự, đưa tin về cuộc bầu cử; quản lý hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài trên địa bàn theo quy định.

Công tác chuẩn bị cho bầu cử đã toàn tất. Ảnh: MTTQ TP Hà Nội.

Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố tăng cường các biện pháp, có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự, Công an cấp huyện duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến đấu, và phối hợp hỗ trợ các đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án, triển khai phân luồng giao thông, đảm bảo trong ngày bầu cử giao thông được an toàn, thông suốt.

Thanh tra thành phố, Ban Tiếp Công dân thành phố khẩn trương tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc, địa bàn phức tạp, tránh để phát sinh thành điểm nóng.

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh các điểm, đơn vị bầu cử, tạo không khí vui tươi, phần khởi trong ngày bầu cử.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông; Công ty Cổ phần nước sạch Sơn Tây; Công ty Cổ phần nước sạch VIWACO ứng trực, đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước trên địa bàn thành phố trong ngày bầu cử.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chủ động các phương án ứng trực, đảm bảo kịp thời thoát nước, không để tình trạng úng ngập trên địa bàn thành phố trong ngày bầu cử.

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến ngày bầu cử và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban bầu cử Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về công tác bầu cử.

Có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho ngày bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là đối với các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế do dịch bệnh phát sinh.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự, Công an cùng cấp xây dựng các kế hoạch, biện pháp, phương án cụ thể bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thành công.

Hoàng Lâm