Hà Nội: Đề xuất đầu tư gần 15 tỷ lắp đặt tấm chống ồn hai đầu cầu Chương Dương

Moitruong.net.vn

– Sở GTVT Hà Nội vừa đề xuất dự án lắp đặt tấm chống ồn tại phạm vi hai đầu cầu Chương Dương, với tổng mức đầu tư dự án gần 15 tỷ đồng.

Sở GTVT Hà Nội vừa có tờ trình đề nghị thành phố thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt tấm chống ồn tại phạm vi hai đầu cầu Chương Dương.

Theo Sở GTVT Hà Nội, nút giao đầu cầu Chương Dương được xây dựng năm 2001 với điều kiện hạn chế giải phóng mặt bằng, khoảng cách với nhà dân hai bên cầu rất gần (chỗ gần nhất khoảng 1m).

Với lưu lượng xe hoạt động lớn (khoảng 100.000 xe/ngày đêm) gây tiếng ồn, ảnh hưởng  nghiêm trọng đến sinh hoạt của nhân dân khu vực hai đầu cầu.

Tiếng ồn hai bên đầu cầu Chương Dương ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân

Sở GTVT đã tổ chức đo khảo sát hiện trạng tiếng ồn tại 19 điểm hai đầu cầu và cho kết quả trung bình 71/55, vượt xa ngưỡng giới hạn tối đa cho phép theo quy chuẩn Quốc gia về tiếng ồn. Việc lắp đặt tấm chống ồn tại hai đầu cầu Chương Dương là rất cấp thiết, giúp giảm thiểu tiếng ồn và hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống khu dân cư.

Cũng theo Sở GTVT Hà Nội, dự kiến tổng mức đầu tư dự án gần 15 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được lấy từ Quỹ Bảo trì đường bộ của TP Hà Nội. Thời gian thực hiện dự kiến từ 2019 – 2020.

Ngọc Phương