Hà Nội lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch thành phố cho 10 năm tới

Moitruong.net.vn

– UBND Hà Nội vừa ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, đây sẽ là đơn vị phụ trách tham mưu, giúp UBND thành phố; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra các sở, ngành, quận, huyện trong xây dựng quy hoạch Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

BCĐ định kỳ tổ chức các cuộc họp để nắm tình hình, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Đối với những vấn đề phức tạp, vấn đề lớn, quan trọng, BCĐ tham khảo ý kiến các chuyên gia, các sở, ban, ngành, địa phương sau đó tổng hợp, báo cáo thành phố.

Trưởng ban chỉ đạo là Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung ; các phó ban gồm Phó chủ tịch TP Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Doãn Toản. Thường trực Ban chỉ đạo là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền.

Thành phố Hà Nội nhìn từ trên cao.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm làm việc với các ban, bộ, ngành trung ương, đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Về nguyên tắc hoạt động, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập thể thảo luận, Trưởng ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện. Hoạt động của Ban Chỉ đạo đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật… Những vấn đề lớn, phức tạp được tham khảo ý kiến các chuyên gia và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trước khi đưa ra Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định.

Mai An (t/h)