Hà Nội: Thành lập tổ công tác chuẩn bị xây dựng nhà máy đốt rác phát điện thứ hai

Moitruong.net.vn

– UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản 3643/QĐ-UBND, ngày 20-8-2020, thành lập Tổ công tác liên ngành thảo luận, xây dựng và thương thảo Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt với nhà đầu tư Dự án nhà máy điện rác Seraphin.

Như vậy, sau Nhà máy điện rác Sóc Sơn đặt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đang được xây dựng, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2020, Nhà máy điện rác Seraphin đặt tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) sẽ là nhà máy đốt rác phát điện thứ hai chuẩn bị được triển khai xây dựng tại Hà Nội.

Nhà máy do Công ty cổ phần Công nghệ môi trường xanh Seraphin làm chủ đầu tư, có công suất xử lý rác thải sinh hoạt 1.500 tấn/ngày-đêm, công suất phát điện 37MW; tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý IV-2020 và hoàn thành trong quý IV-2022.

Theo Quyết định 3643/QĐ-UBND, Tổ công tác liên ngành gồm 20 thành viên, do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đồng Phước An làm tổ trưởng; cùng các thành viên là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND huyện Ba Vì, UBND thị xã Sơn Tây; Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng…

Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ thảo luận, xây dựng nội dung hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt với nhà đầu tư Dự án Nhà máy điện rác Seraphin; kiểm tra, rà soát và đàm phán về các nội dung trong dự thảo hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND thành phố cho phép Tổ công tác liên ngành đề xuất lựa chọn, thuê đơn vị tư vấn luật (nếu cần thiết) để rà soát, hoàn thiện dự thảo hợp đồng, bảo đảm sự phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ.

Theo HNM