Hải Phòng: Phấn đấu 100% các huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Moitruong.net.vn

– Đến nay TP. Hải Phòng đã đạt 100% (139/139) xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đến cuối năm 2025 thành phố phấn đấu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng, theo kết quả rà soát, số tiêu chí về nông thôn mới bình quân đạt 5,76 tiêu chí/xã, nhiều xã mới đạt 2-3 tiêu chí. Đến hết năm 2019, thành phố có 139/139 (đạt 100%) xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 trước 1 năm. Chất lượng nhiều tiêu chí đạt ở mức cao hơn so với chuẩn nông thôn mới(NTM) của Trung ương và trung bình cả nước, như: Đường giao thông trục thôn, xóm, nội đồng được bê tông hoá (trung ương quy định chỉ cần cứng hoá). Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp tưới, tiêu chủ động đạt 100% (trung ương quy định 80%). Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch nông thôn đạt 92,1% (trung ương quy định 65%). Tỷ lệ hộ nghèo còn 1% (cả nước 4,5%).

Khu sản xuất nông nghiệp tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. 

Đến hết năm 2019 có 3/6 huyện cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí về huyện nông thôn mới, đạt 50%, cao hơn so với cả nước (13,04%) và Đồng bằng sông Hồng (35,71%).

Thành phố phấn đấu hết năm 2020 có 100% số huyện đạt chuẩn huyện NTM; đến năm 2025 có bốn đơn vị đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu và 30 xã NTM nâng cao, 20 xã NTM kiểu mẫu; 100 thôn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 2 đến 2,5 lần so với năm 2020.

Trong 10 năm, thành phố đã xây dựng, nâng cấp cải tạo 5.711 km đường giao thông, 269 trạm bơm điện, kiên cố hóa 231,9km kênh, nạo vét trên 4.600 km kênh mương, 393,65km đường dây trung thế, hạ thế, 1.137 trạm biến áp, 559 công trình trường học các cấp, 629 công trình văn hóa, 50 chợ nông thôn, 48 công trình y tế, 37 hệ thống cấp nước đạt quy chuẩn nước đô thị. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 39,49 triệu đồng so với năm 2010. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ bản đồng bộ, hiện đại làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, nâng cao điều kiện sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để đạt được những mục tiêu này, Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng cơ cấu lại ngành, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm sạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, tăng cường liên kết tạo ra chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Thành phố chú trọng tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch NTM phù hợp tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, quá trình đô thị hóa của địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ sở ở nông thôn, chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị; xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh – sạch – đẹp, hình thành các vùng quê đáng sống. Xây dựng kế hoạch phát triển đô thị gắn với xây dựng NTM, tạo đà để đến năm 2030 chuyển đổi 50% số huyện thành quận như mục tiêu Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị đề ra.

Nhật Lệ (T/h)