hang động

Hang Sơn Đoòng là một trong 10 hang động đẹp nhất thế giới
Hang Sơn Đoòng, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được xếp hạng thứ 6 trong top 10 hang động đẹp nhất thế giới.