hộ nghèo

Quảng Nam: Hỗ trợ xây dựng 67 phòng, chòi tránh trú bão lũ tại huyện Nông Sơn
Nghị quyết số 32 ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ nghèo từ ngân sách tỉnh để xây dựng phòng, chòi tránh trú bão lũ trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.