Hòa Bình: Nâng cao văn hóa chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc Mông

Moitruong.net.vn

– Tỉnh Hòa Bình đã triển khai mô hình Thư viện trường học thân thiện, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hang Kia là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu nằm trong chương trình 135, với dân số trên 95% là đồng bào dân tộc Mông; tỷ lệ người dân xã Hang Kia không biết nói tiếng phổ thông chiếm gần 60%. Do đó, công tác phổ cập giáo dục mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, xóa mù chữ gặp nhiều khó khăn. Đối với điểm trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hang Kia B, tình trạng học sinh bỏ học rất nhiều, bậc Tiểu học tỷ lệ bỏ học gần 40%, Trung học cơ sở lên đến 66%; cơ sở vật chất của nhà trường thiếu thốn về mọi mặt như: bàn ghế, giáo viên và học sinh; thiếu thiết bị dạy học và thư viện.

Học sinh vui mừng có thư viện mới

Thư viện thân thiện được hoàn thành với hàng nghìn đầu sách và phòng đọc đạt chuẩn đi vào hoạt động, góp phần nâng cao văn hóa đọc cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường. Năm học 2018 – 2019, tỷ lệ học sinh ra lớp ở cả bậc tiểu học và trung học cơ sở ở Hang Kia đã đạt cao và không còn tình trạng học sinh bỏ học; tập thể giáo viên nhà trường cũng đã vận động học viên theo học các lớp bổ túc dành cho người lớn, bổ túc trung học cơ sở và các học viên theo học lớp xóa mù rất tự giác, đạt hiệu quả cao…

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương đã đặc biệt quan tâm, đầu tư, hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất cho nhà trường. Thư viện thân thiện được hoàn thành với hơn 1.000 đầu sách và phòng đọc đạt chuẩn đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao văn hóa đọc cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường.

Theo báo cáo, hiện trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hang Kia B có 15 lớp với 333 học sinh và trên 40 giáo viên. Năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh ra lớp ở cả bậc  Tiểu học và Trung học cơ sở đã đạt 100% và không còn tình trạng học sinh bỏ học; tập thể giáo viên nhà trường cũng đã vận động được hơn 100 học viên theo học các lớp bổ túc dành cho người lớn, gần 100 học viên bổ túc Trung học cơ sở và các học viên theo học lớp xóa mù rất tự giác, đạt hiệu quả cao…

Nhật Lệ (t/h)