Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tại Kiên Giang

Trương Anh Sáng|23/03/2018 07:24

(Moitruong.net.vn) – Đây  Hội nghị lần thứ III (giai đoạn 2012-2017) được tổ chức nhằm ghi nhận và vinh danh vai trò người cao tuổi trong sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều đóng góp phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và hưởng ứng chương trình khởi nghiệp quốc gia. 

Người cao tuổi tham gia hoạt động thiện nguyện góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Đối tượng được biểu dương là tất cả người cao tuổi trực tiếp sản xuất hoặc tham gia chỉ đạo xây dựng kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể, chủ doanh nghiệp trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ theo các tiêu chí được các cấp Hội xem xét.

Theo đó, người cao tuổi được biểu dương phải là người sản xuất kinh doanh có doanh thu và lợi nhuận cao, góp phần giải quyết nhiều việc làm, nâng cao mức sống cho người lao động. Tạo điều kiện cho người lao động và các gia đình trong khu dân cư cùng phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương, tích cực tham gia các hoạt động của Hội và các đoàn thể. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Không vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, cảnh quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự và nêu gương sáng trong các hoạt động từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ người cao tuổi khó khăn không nơi nương tựa. Tích cực truyền thụ kiến thức cho thế hệ trẻ trong quá trình khởi nghiệp làm giàu.

Ngoài thực hiện tốt các tiêu chuẩn nói trên, danh hiệu người cao tuổi các cấp như cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn sẽ có những tiêu chí đánh giá khác nhau tùy theo các cấp để xét.

Bên cạnh đó, các cấp tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi đã đạt được các tiêu chí trên để đề nghị UBND xã, phường, thị trấn tuyên dương, khen thưởng. Hội nghị này nhằm ghi nhận và vinh danh vai trò người cao tuổi trong sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều đóng góp phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và hưởng ứng chương trình khởi nghiệp quốc gia. 

Trương Anh Sáng

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tại Kiên Giang