Hưng Yên: Phấn đấu 100% trạm y tế xã có nước sạch, công trình vệ sinh trong năm 2018

(Moitruong.net.vn) – Trong năm 2018, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu 100% trạm y tế xã có nước sạch, công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn.

Theo tổng hợp của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên, hiện nay, 95,3% số trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh đã có nước sạch và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn.
Trong đó, nước sạch được cấp từ các nguồn nước hợp vệ sinh, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; công trình vệ sinh tách biệt, hợp vệ sinh, đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ trạm và nhân dân.
Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu 100% trạm y tế xã có nước sạch, công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn.
Linh Lan