Hương Khê

Người trồng cam ở Hà Tĩnh tích cực chống hạn
Đợt nắng nóng gay gắt tại Hà Tĩnh dự báo kéo dài. Đây là thời điểm cây cam ở giai đoạn nuôi quả, quyết định năng suất nên người dân đang xoay xở chống hạn.