huyện Hoành Bồ

Hạ Long (Quảng Ninh) – Bài 2: Sẽ kiểm tra toàn diện Công ty TNHH Hưng Thịnh trong quý 2/2022
Moitruong.net.vn – Đó là khẳng định của ông  Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và  môi trường tỉnh Quảng Ninh trong buổi làm việc với PV Moitruong.net.vn liên quan quan đến những tồn tại của Mỏ đá Hưng Thịnh trong quá trình hoạt động khai thác đá khi chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan chức năng phê duyệt.