huyện lệ thuỷ

Quảng Bình thả 2 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên
Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã vận động người dân giao nộp động vật hoang dã và tiến hành thả về tự nhiên.