Huyện Phong Điền

Cần Thơ: Đầu tư hơn 13 tỷ xây dựng các tuyến kè chống sạt lở khẩn cấp
Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 9 điểm sạt lở lở bờ sông, làm sạt hoàn toàn 5 căn nhà, 16 căn nhà bị sạt một phần, tổng chiều dài ảnh hưởng của sạt lở 268m.