huyện Phú Ninh

Quảng Nam điều chỉnh giá nước sạch ở một số địa phương  trong tỉnh
Ngày 20/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2473 phê duyệt đơn giá nước sạch do Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh.