indonesia

[Infographics] Việt Nam sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA
Moitruong.net.vn – Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA theo sáng kiến của WHO cho Việt Nam và 4 nước khác Bangladesh, Indonesia, Pakistan và Serbia.