[Infographic] 85,4% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính

Moitruong.net.vn

– Năm 2020, có 85,48% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, cao hơn mức 84,45% của năm 2019.

Các tỉnh có chỉ số hài lòng thuộc nhóm cao nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc.

Theo TTXVN