[Infographic] Dân số Việt Nam tăng hơn 10 triệu trong 10 năm

Moitruong.net.vn

– Từ 85,8 triệu người vào năm 2009, dân số Việt Nam đã tăng lên 96,2 triệu trong năm nay, xếp thứ 3 Đông Nam Á và 15 thế giới.

Theo vnexpress