[Infographic] Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Moitruong.net.vn

– Đến tháng 10/2019, cả nước đã có 4.665 xã (52,4%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), vượt 2,4% so với mục tiêu 10 năm (2010-2020) của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.

Theo TTXVN