[Infographic] TP Hồ Chí Minh ô nhiễm hơn Hà Nội sáng đầu tuần

Moitruong.net.vn

– Chất lượng không khí TP Hồ Chí Minh sáng đầu tuần đo được ở các điểm quan trắc “đỏ rực”, ô nhiễm hơn Hà Nội. 

Theo Zing.vn