[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Báo chí phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng

Moitruong.net.vn

– Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là Người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Theo TTXVN