[Infographics] Học sinh tiểu học Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về kết quả học tập

Moitruong.net.vn

– Theo kết quả chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học Đông Nam Á (SEA PLM) năm 2019, học sinh tiểu học Việt Nam đứng đầu ở cả 3 năng lực được khảo sát là Đọc hiểu, Viết và Toán học.

Theo TTXVN