[Infographics] Hợp tác để chiến thắng COVID-19: Mục tiêu chung của ASEAN và ASEAN+3

Moitruong.net.vn

– Tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3, các nhà lãnh đạo đã nhận định đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm và bàn các biện pháp cụ thể để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Theo TTXVN