[Infographics] Phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Moitruong.net.vn

– Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo TTXVN