Kết quả Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Cường Quốc|23/12/2021 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 17/12/2021, Hội nghị Tổng kết “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới” đã diễn ra tại Thái Nguyên.

Thời gian qua, UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiên các Quyết định về phê duyệt Văn kiện dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, thuộc “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới”.

Mục tiêu của chương trình là cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững tới nước sạch và vệ sinh nông thôn thuộc các xã trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo đến năm 2020 có số người dân được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95% (trong đó có 70% đạt quy chuẩn 02 của Bộ Y tế), 75% số hộ dân nông thôn có có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% số trường học và Trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch.

Quang cảnh Hội nghị.

Các nội dung chính bao gồm thực hiện số đấu nối cấp nước 14.619 đến hộ dùng nước, với số người được dùng nước sạch tăng thêm 57 ngàn người, số xã đạt vệ sinh toàn xã là 35, số nhà tiêu hộ gia đình trên toàn tỉnh được hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo 5241 cái, số công trình cấp nước sạch, vệ sinh trường học được xây mới và cải tạo 94 công trình, số công trình nước sạch, vệ sinh trạm y tế 48 công trình; thực hiện nhiều chương trình truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi. Tổng vốn của dự án: 224.043 triệu đồng, trong đó vốn vay từ ngân hàng Thế giới 198.285 triệu đồng, vốn Trung ương hỗ trợ 181.669 triệu đồng, vốn tỉnh Thái Nguyên vay lại 16 616 triệu đồng, vốn tỉnh đối ứng 25.758 triệu đồng (gồm ngân sách tỉnh và các nguồn vốn lồng ghép khác).

Ông Ngô Văn Hậu – Phó Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sịnh môi trường
nông thôn tỉnh trình bày tại Hội nghị.

Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân được 157.859 triệu đồng đạt tỷ lệ 98,6%. Các đơn vị thực hiện gồm: Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 118.632 triệu đồng, sở Giáo dục và Đào tạo 20.395 triệu đồng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh 18.832 triệu đồng. Các ngành, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến hành thực hiện kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi, tuyên truyền vận động xã hội về Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh truyền hình, báo Thái Nguyên; xây dựng các Bộ tài liệu quản lý vận hàn các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo; sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực truyền thông thay đổi hành vi cho 92 lãnh đạo các trường, nhiều hoạt động tại các trường tiểu học và mầm non; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 182 hoạt động, 69 hội nghị, 65 lớp tập huấn với 4690 người tham dự; kết quả đã có 35 xã hoàn thành mục tiêu vệ sinh toàn xã (năm 2017đạt 8 xã, 2018 đạt 11 xã, 2019 đạt 7 xã, năm 2020 đạt 9 xã); Số đấu nối cấp nước sạch tới hộ gia đình đến năm 2020 đạt 9238 đấu nối; thực hiện xây dựng các công trình cấp nước: 08 công trình từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 02 công trình từ nguồn vốn ADB, 26 công trình nguồn vốn Ngân hàng Thế giới.

Sau 5 năm thực hiện “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới” (2016-2020), tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 9038/14619 đấu nối, 94/94 công trình cấp nước vệ sinh trường học, 48/48 Trạm y tế có công trình cấp nước và vệ sinh, 35/35 xã đạt vệ sinh toàn xã; hỗ trợ xây dựng 5241/4241 nhà tiêu. Kết quả này tạo cơ sở hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh và từng bước đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân và cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân vùng nông thôn.

Hoàng Cường Quốc

Bài liên quan
  • Việt Nam đang đối mặt với 9 thách thức lớn về tài nguyên nước
    Moitruong.net.vn – Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường thì nước ta đang phải đối mặt với 09 nguy cơ về tài nguyên nước. Trong vòng 25 năm tới, nhu cầu sử dụng nước hàng ngày của dân cư ở các Khu đô thị dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với khả năng đáp ứng của hệ thống hiện tại, do vậy khả năng sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước sạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết quả Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên